درباره شرکت ما

ما(ایده آل) در حوزه اقتصاد با دو مساله اصلی روبرو هستیم. یکی نیازهای نامحدود و دیگری منابع محدود

چشم انداز

رایان محاسب (ایده آل) از آن بنا گشته تا بنا بر نیاز اصناف و تلفیق تجربه و تخصص خود، باب نوینی را در راستای توسعه و بهبود خدمات حقوقی، حسابداری و کامپیوتری بنانهد. احترام به نیازهای کارفرمایان و ارائه خدمات مخلصانه و نیل به شعف مشتری و بهبود مستمر در کیفیت ارائه خدمات و حصولات، محور فعالیت کلیه پرسنل این مرکز می باشد. حفظ منافع مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و فراتر از انتظارات، ارائه پاسخگویی به موقع به درخواست ها، از جمله الزامات مدیریت کیفیت در این مجموعه می باشد.

اعضای بست مشاور

ما بهترین خدمات را برای تجارت شما ارائه می دهیم

افتخار ما، خدمت به شماست

1900

پرونده های موفق مالیاتی

1900

رضایت مشتریان

300

پرونده های شورای عالی مالیات

196

پرونده های موفق در دیوان عدالت اداری

درخواست مشاوره